Digitaliseringsrådet

""

Digitaliseringsrådet skal følge implementeringen af regeringens digitali-seringsstrategi og rådgive regeringen om Danmarks digitale udvikling.

Med lancering af regeringens digitaliseringsstrategi i maj 2022 besluttede regeringen at nedsætte et digitaliseringsråd for strategiens løbetid i 2022-26. Rådet skal blandt andet bidrage med perspektiver på offentlig digitalisering, erhvervslivets digitale omstilling, Danmarks digitale eksportpotentiale og grøn omstilling.

Digitaliseringsrådet har til opgave at:

 • Følge implementeringen af initiativerne i regeringens digitaliseringsstrategi.

 • Rådgive om perspektiverne for den brede digitaliseringsdagsorden, herunder indhente ny viden fra både ind og udland og kvalificere nye tendenser inden for digitalisering.

 • Komme med anbefalinger til nye muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter for den videre digitale udvikling af Danmark.

 • Evaluere initiativerne i digitaliseringsstrategien samt give input til forberedelsen af en ny strategi for digitalisering i 2025-2026.

Rådets arbejde ledes af forperson, Nana Bule, og består derudover af repræsentanter fra den offentlige sektor, forskningsverdenen, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.

Medlemmer af Digitaliseringsrådet 2022-26

Forperson

 • Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Danmark og Island (forperson)

Medlem

 • André Rogaczewski, adm. direktør, Netcompany
 • Tommy Ahlers, iværksætter og tidligere MF’er og uddannelses- og forskningsminister
 • Mikkel Flyverbom, professor, CBS
 • Pernille Blach Hansen, Regionsdirektør, Region Midtjylland
 • Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune
 • Anja C. Jensen, Forbundsformand, HK
 • Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør, DI Digital
 • Brian Mikkelsen, Adm. Direktør, Dansk Erhverv
 • Andreas Cleve, CEO, Corti
 • Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal

Sekretariat

Digitaliseringsrådet understøttes af et fælles sekretariat bestående af repræsentanter fra Finansministeriet og Erhvervsministeriet.