Regeringens digitaliseringsstrategi

""

I maj 2022 lancerede regeringen digitaliseringsstrategien ’Sammen om den digitale udvikling’. Strategien indeholder 61 ambitiøse initiativer, der blandt andet skal øge den digitale sikkerhed, understøtte danskernes og virksomhedernes digitale kompetencer og sikre øget digital inklusion.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og er godt rustet til at omsætte nye teknologier og løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Digitale løsninger kan skabe bedre velfærd, accelerere den grønne omstilling og øge vækst og eksport. Derfor præsenterede regeringen i maj 2022 en ny digitaliseringsstrategi, der på tværs af den offentlige og private sektor sætter retningen for samfundets digitale fremtid.

Regeringen inviterede i foråret 2021 digitale eksperter og topledere fra erhvervslivet, faglige organisationer, brancheorganisationer, KL og Danske Regioner ind i maskinrummet i et nyt Digitaliseringspartnerskab. I oktober 2021 præsenterede partnerskabet sine bud på, hvordan vi bedst accelererer udviklingen mod en styrket digital fremtid. Med Digitaliseringsstrategien følger regeringen op på partnerskabets forslag.

Digitaliseringsstrategi indeholder initiativer for mere end 2 mia. kr. i perioden 2022-2026. Implementeringen af initiativerne følges af Digitaliseringsrådet.

Læs mere om Digitaliseringsrådet

9 visioner i Digitaliseringsstrategien

Vision 1: Styrket Cyber- og informationssikkerhed

Vision 2: Sammenhængende service for alle borgere og virksomheder

Vision 3: Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi

Vision 4: Øget vækst og digitale SMV’er

Vision 5: Fremtidens digitale sundhedsvæsen

Vision 6: Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger

Vision 7: Et stærkt, etisk og ansvarligt fundament

Vision 8: Danmark i centrum af international digitalisering

Vision 9: Danskerne rustet til fremtiden