Konjunkturudsigter for dansk økonomi

Finansministeriet overvåger konjunkturudviklingen i den danske og internationale økonomi, analyserer centrale økonomiske sammenhænge og udarbejder økonomiske prognoser.

Konjunkturprognoserne bliver offentliggjort tre gange årligt i Økonomisk Redegørelse, der indeholder regeringens prognose for udviklingen i dansk økonomi samt temaanalyser. Prognoserne er en del af beslutningsgrundlaget, når regeringen tilrettelægger den økonomiske politik.

Find de seneste versioner af Økonomisk Redegørelse her