Regnemetoder og regnemodeller

Finansministeriet anvender en række regneprincipper, beregningsmodeller og metoder til vurderingen af økonomisk-politiske tiltag og samfundsøkonomiske fremskrivninger.

Det gælder blandt andet for konjunkturvurderinger, mellemfristede fremskrivninger af økonomien og virkningen på de offentlige finanser af økonomisk-politiske tiltag og strukturreformer.

Eftersyn af regneprincipper

Formandskabet for De Økonomiske Råd får til opgave at lave et uafhængigt eftersyn af ministeriernes regneprincipper for adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag. Dermed får Formandskabet for De Økonomiske Råd med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen udvidet deres rolle.

Læs mere om eftersyn af regneprincipper