Finanseffekter

Finansministeriet beregner ved finanseffekterne et sæt mål for finans- og strukturpolitikkens virkning på kapacitetspresset i økonomien. Der opgøres et mål for den isolerede efterspørgselsvirkning af finanspolitikken og et mål for finans- og strukturpolitikkens samlede virkning på kapacitetspresset, der kan tolkes som det isolerede bidrag herfra til udviklingen i output- og beskæftigelsesgabet.

Den ét-årige finanseffekt opgør virkningerne af ændringer i den økonomiske politik fra et år til det næste, mens de flerårige virkninger opgør de samlede virkninger af ændringer i politikken siden et givet basisår.

Hør Nikolaj Tranholm-Mikkelsen fortælle om finanseffekter i videoen nedenfor.