Fordelingsvirkninger og arbejdsudbud

Finansministeriet opgør fordelingsvirkninger samt virkninger på arbejdsudbuddet ved ændringer af en række overførsler, skatter og afgifter samt ved ændringer i det offentlige forbrug mv.