Strukturelle BNP-effekter

Tiltag, der øger produktiviteten og øger strukturelt BNP, det vil sige den underliggende udvikling i BNP i fravær af konjunkturudsving, bidrager til at øge samfundets velstandsniveau. Finansministeriet skønner over strukturelle BNP-effekter ved erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomhederne på mere end 50 mio. kr. årligt, eller hvor BNP-effekterne forventes at være større end 100 mio. kr. årligt.

Beregningerne gennemføres i hovedsagen ved hjælp af REFORM-modellen, som udvikles og vedligeholdes af analyseinstituttet DREAM.

Dokumentation kan findes her på DREAMs hjemmeside 

Finansministeriet har blandt andet udarbejdet baggrundsdokumentation for de strukturelle BNP-effekter af følgende større tiltag og forslag: