Strukturelle niveauer og konjunkturgab

Vurderingen af de strukturelle niveauer for produktion, beskæftigelse og ledighed og derigennem de såkaldte konjunkturgab er centrale for Finansministeriets vurdering af kapacitetspresset i økonomien og vigtige størrelser i planlægningen af finanspolitikken. Konjunkturgabene anvendes blandt andet som input i beregningen af strukturel saldo.

Læs mere om beregningerne i notaterne nedenfor:

Læs om Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Læs om opdatering af Finansministeriets beregning af konjunkturgab og strukturelle niveauer