Vejledning om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger benyttes til at klarlægge konsekvenserne af offentlige tiltag, herunder i forbindelse med beslutninger om igangsættelse af et tiltag eller valg mellem flere alternative løsningsmuligheder. Det kan for eksempel være fordele og ulemper ved et investeringsprojekt eller en ændring af offentlig regulering. Analyserne kan således bidrage til at belyse, om et tiltag samlet set medfører samfundsøkonomiske gevinster.

De fleste samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger udføres i de enkelte ressortministerier. Finansministeriet har udgivet en vejledning, der fastlægger de gældende/overordnede regneprincipper for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Finansministeriet fastlægger desuden en række anbefalede nøgletal til brug i beregningerne. 

Læs mere om beregningerne i notaterne nedenfor: