Fagligt fællesskab om forandring

""
Thomas Seremet

I Finansministeriet er der gode muligheder for at se ens analyser blive til virkelighed i fx politiske aftaler eller finansloven.

Det er en af de ting, som Thomas Seremet sætter pris på som embedsmand i Finansministeriet.

Når man arbejder i Finansministeriet er man tæt på de politiske beslutningsprocesser, og man er ikke i tvivl om, at ens arbejde bliver brugt i den politiske beslutningsproces. Hovedformålet i Finansministeriet er, at vi forvalter borgernes penge på den bedst mulige måde, så på den måde føler jeg også, at mit daglige arbejde giver god mening og gør en forskel.

Siden Thomas i 2016 blev uddannet cand.scient.pol, har han arbejdet som fuldmægtig i Finansministeriets Koncern – først i et analysekontor i Moderniseringsstyrelsen og siden i to kontorer i departementet med vidt forskellige opgaver.

I Center for Udgiftspolitik og Modernisering kunne Thomas bruge sin erfaring fra Moderniseringsstyrelsen i arbejdet med at gøre den offentlige sektor bedre, mere effektiv og mere sammenhængende. Han fik også nye erfaringer, idet han kom helt tæt på det politiske maskinrum.

Jeg var med fra start til slut i både udviklingen og lanceringen af Sammenhængsreformen under den tidligere regering. Det var spændende at være med i sådan et stort reformarbejde. Det har været en utrolig udfordrende, sjov og lærerig proces, hvor jeg har fået mulighed for at prøve kræfter med vidt forskellige arbejdsopgaver, lige fra politikudvikling, forberedelse af politiske forhandlinger, porteføljestyring og taleskrivning.

Efter lanceringen af Sammenhængsreformen var det naturligt for Thomas at søge andre udfordringer i huset og lære mere om det klassiske budgetarbejde. I dag er Thomas paragrafredaktør for Udenrigsministeriets område og er kastet ud i en, for ham, ny disciplin omkring finanslovsprocessen.

Selvom der er en naturlig forståelse for, at man er ny, får man hurtigt tildelt et stort ansvar og bliver mødt med en forventning om, at man hurtigt sætter sig ind i sagerne. I min nye stilling møder jeg dagligt nye problemstillinger. Der er det rart at kunne spørge sine kollegaer til råds – vi er gode til at hjælpe hinanden. Det gør, at man er bedre rustet næste gang, man står i samme situation, og at man udvikler sig lynhurtigt i sit job.

Thomas beskriver Finansministeriet som en ambitiøs arbejdsplads med høje krav og forventninger til medarbejderne, men hvor både chefer og kollegaer har ens ryg, og at man i fællesskab altid når frem til en løsning. Og Thomas sætter pris på, at Finansministeriet er et sted, hvor der er fokus på at udvikle sig som medarbejder.

Jeg har altid oplevet, at mine chefer har været virkelig gode i deres feedback og fremhævet udviklingspunkter. Det gør, at jeg i dag er meget bevidst om mine styrker og mit udviklingspotentiale. De opgaver, jeg har nu, er også tilrettelagt efter, hvad jeg er god til, og hvor jeg skal udvikle mig.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Thomas kan nikke genkendende til fortællingen om, at et job i Finansministeriet byder på lange arbejdsdage, bekræfter han, at der er perioder med sene aftener. Men han synes stadig, det er muligt at finde en balance mellem arbejde og fritid.

Det er klart, at hvis man skal lancere en reform eller er i gang med en finanslovsproces, så er der jo bare dage, hvor man har rigtig travlt. Det er et grundvilkår ved at være så tæt på den politiske proces. Men det er også noget af det, der er med til at gøre det til en sjov arbejdsplads, og man er sjældent alene, så det gode kollegiale samvær gør, at det ikke er så surt.