Om at redde Danmark

Departementschef Agnete Gersings fascination af Finansministeriet opstod tidligt på cand.polit.-studiet. Hun havde en klar fornemmelse af, at Finansministeriet var stedet, hvis man ville arbejde med samfundsøkonomi "big time", som hun udtrykker det.

Derfor sendte Agnete en uopfordret ansøgning af sted til Christiansborg Slotsplads nummer 1, og inden hun havde set sig om, sad hun sammen med fem andre studenter og regnede på livet løs. Det var midt i firserne, og dengang spillede Finansministeriet også en central rolle i politikudviklingen, erindrer Agnete.

Jeg husker arbejdet med kartoffelkuren og arbejdsmarkedspensionerne. Det gav et kæmpe kick at gå på arbejde. Vi var jo involveret i smaddervigtige ting, og det gav en følelse af, at "nu skriver vi historie. Vi redder Danmark". Jeg sad selv og regnede løs på alle mulige forskellige modeller for arbejdsmarkedspensioner. Det var med til at skabe grundlaget for pensionssystemet, som vi kender det i dag, fortæller Agnete Gersing, der i dag er departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Følelsen af at være med til at skrive Danmarkshistorie fik Agnete Gersing flere gange senere i sin karriere, hvor hun hurtigt røg til tops i Finansministeriet og sad som afdelingschef. Blandt andet var hun dybt involveret i arbejdet med strukturreformen. Det forløb ser hun som et godt eksempel på én de mange kompetencer, man får i Finansministeriet.

Der er så mange opgaver, der går på tværs af hele Slotsholmen, at man får en enestående indsigt i mange dele af samfundet, og hvordan det reguleres. Den indsigt er uvurderlig – uanset hvor man kommer hen. Og så betyder det også, at man lærer ufattelig mange mennesker at kende, som man kan trække på hele sin karriere, forklarer Agnete Gersing.

Iron man for bureaukrater

Noget andet Agnete Gersing ser som noget særligt ved sin gamle arbejdsplads er den løsningsorienterede og stålsatte måde, man arbejder på.

Vi sad engang under en finanslovforhandling klokken to om natten, og blev bedt om at regne på noget lidt indviklet, som vi aldrig havde regnet på før. Det var en svær problemstilling, men det lykkedes at lave et 20 siders virkelig godt notat til klokken 10 næste dag. Det flytter ligesom standarden for, hvad der kan lade sig gøre, hvis man kan og vil, siger Agnete Gersing.

En anden evne, som Agnete tilegnede sig i Finansministeriet var udholdenhed og overblik. Det trækker hun ofte veksler på i dag, hvor hun står i spidsen for en stor medarbejderskare. 

Man lærer at arbejde meget og ufatteligt hurtigt i Finansministeriet. Det kan jo nærmest opfattes som en slags "iron man for bureukrater" at arbejde i den røde bygning. Mine år i ministeriet har givet mig en meget stor udholdenhed, og høj smertetærskel for, hvornår jeg synes, jeg for alvor har travlt. Det er virkelig en god egenskab, når man som departementschef oplever, at bølgerne går endog meget højt, og der hives i én fra alle sider, forklarer Agnete Gersing.

Så selvom Agnete Gersing føler, at hun pt. har det bedste job i sin karriere, tænker hun stadig på tiden i Finansministeriet som en spændende og meget lærerig tid. Derfor er hendes råd til fremadstormende budgetbisser også klart: "Sug til jer, og lær så meget som muligt så hurtigt som muligt! Men husk også at være nysgerrige og ydmyge – man har ikke nødvendigvis ret, blot fordi man arbejder i Finansministeriet.”