Årsrapporter og mål- og resultatplaner

Her kan du læse mere om årsrapporter og mål- og resultatplaner i Finansministeriets koncern.

Årsrapporten præsenterer Finansministeriets virksomhed, årets økonomiske hovedtal samt forventningerne til det kommende år.


Læs Årsrapport for Finansministeriets departement 2019

 

Mål- og resutlatstyring er et led i Finansministeriets koncernstyring, der skal understøtte en effektiv drift, og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Finansministeriets departement indgår årlige mål- og resultatplaner med styrelserne på ministerområdet.