Afdelingschef Christina Knudsen

Sundhed, ældre, undervisning, uddannelse, modernisering og beredskab

Primære ansvarsområder

Offentlig innovation og modernisering af den offentlige sektor, herunder digitalisering. Ansvar for socialområdet, boligområdet og arbejdet med ”Nærhedsreformen”. Derudover ansvaret for Finansministeriets departements stabsfunktioner samt tilsyn med Finansministeriets koncern.

Tidligere stillinger
2017-2018 Afdelingschef i Børne- og Socialministeriet
2016-2016 Afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet
2014-2016 Vicedirektør i Socialstyrelsen
2014-2014 Afdelingschef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2012-2014 Direktør i Indenrigs- og Socialministeriet
2009-2012 Kontorchef i Indenrigs- og Socialministeriet
2008-2009 Ministersekretær i Indenrigs- og Socialministeriet
2005-2008 Fuldmægtig i Finansministeriet
Uddannelsesbaggrund
2005 Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet