Afdelingschef Annemarie Lauritsen

Kommune- og regionsøkonomi, sundhed, ældre og undervisning

Primære ansvarsområder

Kommune- og regionsøkonomi, sundheds-, børne- og undervisningsområdet.

Tidligere stillinger
2015-2020 Afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet
2013-2015 Kommitteret i Statsministeriet
2011-2013 Underdirektør i ATP
2009-2010 Kontorchef i Økonomistyrelsen
2005-2008 Fuldmægtig og Sekretariatschef i Finansministeriet
2003-2005 Fuldmægtig i Kommunernes Landsforening 
Uddannelsesbaggrund
2003 Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet