Afdelingschef Annemarie Lauritsen

Offentlige finanser og udgiftspolitik

Primære ansvarsområder

Udgiftspolitik og offentlige finanser, herunder udarbejdelse af den årlige finanslov, budgetloven, velfærdsloven samt tværgående udgiftspolitik og – styring. Ansvar for større udgiftsområder i staten (forsvar, skat, justits – og retsområdet, uddannelse og forskning). Dertil ansvar for større tværgående forhandlingsforløb.

Tidligere stillinger
2015-2020 Afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet
2013-2015 Kommitteret i Statsministeriet
2011-2013 Underdirektør i ATP
2009-2010 Kontorchef i Økonomistyrelsen
2005-2008 Fuldmægtig og sekretariatschef i Finansministeriet
2003-2005 Fuldmægtig i KL
Uddannelsesbaggrund
2003 Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet