Bilkommissionens Sekretariat

Som et led i regeringens målsætning om en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, er der nedsat en kommission for grøn omstilling af personbiler.

Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 bedst kan realiseres, samtidig med at det er muligt at fastholde statens provenu på personbilområdet.

Kommissionen består af en ekstern formand, Anders Eldrup, og fem eksterne medlemmer: Brita Bye fra Statistisk Sentralbyrå, Otto Anker Nielsen fra DTU, Ninette Pilegaard fra DTU, Mogens Fosgerau fra KU og Teis Vegge fra DTU. Herudover består kommissionen af fire afdelingschefer fra henholdsvis Finansmi-nisteriet, Skatteministeriet, Transport- og Boligministeriet samt Klima, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kommissionen har til opgaven fået stillet et sekretariat til rådighed bestående af embedsmænd fra Finansministeriet, Skatteministeriet, Transport- og Boligministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen.