Center for Holdbarhed og Strukturpolitik

Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP) har ansvaret for konsekvensvurderinger af strukturpolitik og reformer på flere forskellige politikområder og deltager ofte i reformarbejde.

Det drejer sig navnlig om pension og tilbagetrækning – herunder ret til tidlig pension – samt ændringer i personskatter (og afgifter). Herudover drejer det sig bl.a. om øget uddannelsesniveau, hvor der foretages vurderinger af virkninger på strukturel beskæftigelse og de offentlige finanser, herunder den finanspolitiske holdbarhed.

HSP analyserer både mikro- og makroøkonomiske sammenhænge og laver på den baggrund analyser, som trækker på både registerdata og de mellemfristede fremskrivninger, fx af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser, og deltager i udviklingen af en ny makroøkonomisk model MAKRO.

HSP har ansvar for løbende at styrke det empiriske og teoretiske grundlag for vurdering af den økonomiske politik på en række centrale områder, herunder tilbagetrækning samt dynamiske effekter af skatter og offentlig service. Dette sker blandt andet gennem løbende vedligeholdelse og dokumentation af centrale regneprincipper, økonomiske analyser og folketingsbesvarelser.