5. kontor: International økonomi

Kontoret varetager Finansministeriets opgaver i forbindelse med internationalt økonomisk samarbejde, herunder det økonomiske samarbejde i EU og den internationale valutafond (IMF), nordiske finansministermøder m.m. samt udarbejder analyser af internationale økonomiske forhold.

Kontoret arbejder med økonomisk-politiske forslag og initiativer i de internationale samarbejdsfora, herunder fastlæggelsen af de danske holdninger til de økonomiske sager. Kontoret fremmer danske analyser og holdninger internationalt, og arbejder omvendt for at sikre, at dansk økonomisk politik tager højde for internationale forhold og forpligtelser.

Arbejdsområderne omfatter EU’s finanspolitiske samarbejde (Stabilitets- og Vækstpagten, Finanspagten mv.) og EU’s samarbejde om strukturpolitik og skattepolitik samt finansiel regulering og tilsyn (herunder bankunionen), EU’s økonomiske og monetære union (ØMU) og eurosamarbejdet, Den Europæiske Centralbanks (ECB) pengepolitik samt fastkurssamarbejdet ERM-II. Kontoret arbejder desuden med globalt økonomisk samarbejde i bl.a. Den Internationale Valutafond (IMF) og G20, samt det nordiske økonomisk samarbejde mv. Endelig udarbejder kontoret analyser af internationale økonomiske og finansielle problemstillinger af relevans for dansk og international økonomisk politik.

Kontoret forbereder finansministerens deltagelse i Rådet af EU's økonomi- og finansministre (ECOFIN), IMF-møder m.v. og deltager i forberedelserne heraf på teknisk niveau med de øvrige lande. Kontoret leverer endvidere bidrag til fx statsministerens deltagelse i stats- og regeringschefernes drøftelser af økonomisk-politiske sager i Det Europæiske Råd (DER) mv.