Kontor for Konjunktur

Kontor for Konjunktur overvåger og analyserer udviklingen i dansk og international økonomi og udarbejder prognoser for konjunkturudsigterne på kort sigt.

Kerneopgaven i kontoret er udarbejdelsen af regeringens konjunkturprognose i Økonomisk Redegørelse, der offentliggøres tre gange årligt i maj, august og december.

Som led i kontorets virke udarbejdes jævnligt både små og større analyser om aktuelle økonomiske problemstillinger, der indgår i Økonomisk Redegørelse. Analyserne tager fx temperaturen på boligmarkedet eller arbejdsmarkedet eller kigger nærmere på sammenhængen mellem økonomisk vækst og klimaaftryk mv. Arbejdet omfatter desuden beregninger på den makroøkonomiske model ADAM, der blandt andet bruges til at vurdere virkningerne af ændringer i den internationale økonomi, forbrugeradfærd mv.

Kontorets arbejde danner bagtæppet for en række politisk økonomiske beslutninger. Arbejdsopgaverne løses ofte i tæt kontakt med de øvrige kontorer i Finansministeriet, herunder blandt andet Kontor for Lovmodel og Fordeling (KLF), Udgiftspolitisk Center (UPC) og Makropolitisk Center (MPC).

Kontor for Konjunktur består af otte økonomer og fire studenter.