Koordinationssekretariatet

Kontoret bidrager - i samarbejde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - til varetagelse af Finansministeriets opgaver i relation til overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale i staten.

På de pågældende områder bidrager kontoret til udarbejdelse og koordinering af beslutningsoplæg, løbende analyser mv. i relation til statens arbejdsgiverrolle, herunder bl.a. forberedelse af overenskomstforhandlinger på statens område samt ledelsesudvikling i staten og på tværs af den offentlige sektor.