Kontor for Økonomisk Politik

Kontor for Økonomisk Politik (KØP) har ansvaret for vurderinger af udfordringerne for finanspolitikken på kort og mellemlangt sigt og for de mellem- og langsigtede fremskrivninger af dansk økonomi, herunder 2025-planen og de årlige Konvergensprogrammer.

KØP spiller dermed en central rolle i rådgivningen og planlægningen af den økonomiske politik.

Arbejdet i kontoret omfatter også bl.a. konsekvensberegninger på makroøkonomiske modeller samt beregninger af blandt andet strukturel saldo, demografisk træk, outputgab, finanspolitikkens aktivitetsvirkning og det finanspolitiske råderum.

Det er samtidig en prioritet, at der er tid til analyser af økonomisk politik og samfundsforhold samt til at vedligeholde og videreudvikle centrale beregningsmetoder mv. Kontorets arbejde er generelt afvekslende og foregår tæt på de politiske beslutningsprocesser.

Kontor for Økonomisk Politik består af 9 økonomer og 2 studenter.