KonjunkturNyt for uge 44

05-11-2021
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Færre tvangsauktioner i oktober
 • Medicinalindustrien bag fald i industriproduktionen i september
 • Stigning i antallet af konkurser, men færre tabte job i oktober
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Faldende ledighed for 4. måned i træk
 • Tyskland: Industriproduktion fortsat under 2019-niveau
 • USA, Tyskland og Norge: Fald i erhvervstilliden indenfor
  fremstilling
 • Japan: Vækst i samlet erhvervstillid
 • Kina: Tilbagegang i erhvervstilliden indenfor
  fremstilling
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Den amerikanske centralbank begynder nedtrapningen af deres opkøbsprogrammer
 • Den norske centralbank varsler rentestigninger til december
 • Den engelske centralbank fastholder deres nuværende politik
 • Fald i olieprisen