KonjunkturNyt for uge 14

08-04-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Fortsat lavt antal tvangsauktioner i marts
 • Flere konkurser og tabte fuldtidsjob i marts
 • Få brancher bag fremgang i industriproduktionen i
  februar
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Boligpriserne steg i 4. kvartal 2021
 • USA og Storbritannien: Vækst i erhvervstilliden inden
  for service i marts
 • Tyskland og Sverige: Lille stigning i
  industriproduktionen i februar
 • Kina: Fald i erhvervstilliden (Caixin) inden for både
  fremstilling og service i marts
 • Japan: Vækst i erhvervstilliden inden for fremstilling
  og service i marts
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Effektive kronekursindeks svækket
 • Fremgang i danske aktieindeks, mens udlandet
  oplever tilbagegang
 • Fald i olieprisen for anden uge i træk
 • Pris på naturgas nu inkluderet i tabel 3.1
 • Øget rentespænd til Tyskland