KonjunkturNyt for uge 7

18-02-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Fremgang på 1,1 pct. i 4. kvartal 2021 ifølge BNP-indikator
 • Fald i industriproduktionen i december, men pæn fremgang i 2021 som helhed
 • Lønningerne voksede med 3,2 pct. i 4. kvartal 2021
 • Fald i forbrugertillidsindikatoren i februar
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Højeste niveau for industriproduktionen siden juli 2021
 • Sverige: Inflationen falder 0,2 pct.-point til 3,7 pct. i januar og er fortsat på historisk højt niveau
 • USA: Største fald i detailsalget i december siden februar 2021, men fortsat højt niveau. Svagt fald i industriproduktionen
 • Storbritannien: Inflation på 5,5 pct. i januar er højeste siden marts 1992
 • Japan: Inflationen og kerneinflationen falder begge 0,3 pct.-point og er på hhv. 0,5 og 0,2 pct. i januar
 • Kina: Inflation på 0,9 pct. i januar er laveste siden september 2021
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Mindre rentefald i de 10-årige statsobligationer
 • Tilbagegang i de ledende aktieindeks
 • Fortsat høj oliepris