KonjunkturNyt for uge 1

07-01-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Næsten 12.000 flere lønmodtagere i oktober
 • Detailsalget forbliver på højt niveau i november
 • Forbrugertilliden er uændret i december
 • Inflationen tiltager yderligere i november 
 • Fremgang på 1,1 pct. i 3. kvartal ifølge revideret nationalregnskab
 • Fald i konjunkturbarometre i udsatte brancher i december
 • Færre konkurser og tabte fuldtidsjob i december og lavt niveau i 2021 som helhed
 • Knap 81.000 ledige i november
 • Stigning i udlån og faldende indlån i november
 • Fremgang i huspriserne, men fald i boligsalget i oktober
""

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandelen steg med 1,6 pct. i oktober

 • Euroområdet: Inflation på 4,9 pct. i november

 • USA: Ledigheden faldt til 4,2 pct. i november

 • Tyskland: Faldende ledighed og høj inflation

 • Sverige: Detailsalget steg i november

 • Kina: Lille stigning i erhvervstilliden i december

 • Japan: Inflation på 0,6 pct. i november

 • Norge: Stort fald i erhvervstilliden i november

""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Markante stigninger på 10-årige statsobligationer
 • Støt stigende oliepriser over de forgangne tre uger