KonjunkturNyt for uge 26, 27, 28 og 29

21-07-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer de seneste ugers danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Fald i konjunkturbarometre i juni
 • Fald på 0,5 pct. i 1. kvartal 2022 ifølge revideret nationalregnskab
 • Lavere BNP-vækst i 2019 og mindre opjustering af 2020 og 2021 ifølge reviderede tal
 • Industriproduktionen fortsatte fremgangen i maj
 • Uændret antal tvangsauktioner i juni
 • Stigning i konkurser og betydeligt flere tabte fuldtidsjob i juni
 • Mindre stigning i ledigheden i maj
 • Firmaernes salg steg i maj
 • Ny EU-prognose – markant opjustering af inflationsskøn og lille opjustering af skøn for BNP i 2022, men dårligere vækstforudsætninger i 2023
 • Fortsat fremgang i boligpriserne og svag stigning i antal boligsalg i 1. kvartal 2022
 • Uændret udlån til erhverv i maj og fortsat stigende andel af variabelt forrentede realkreditlån
 • Stramning af kreditvilkår for husholdninger og virksomheder i 2. kvartal 2022
 • Detailsalget faldt i maj
 • Tilgangen af nye biler fortsat på lavt niveau i juni
 • Inflationen stiger fortsat og er på højeste niveau i næsten 40 år
 • Forringede forventninger til ledighed, men stabil forbrugertillid i juli
 • Fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på tværs af brancher i maj
 • Fortsat høj vækst i antallet af udenlandske lønmodtagere i maj
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: faldende forbrugertillid i juli og fortsat stigende inflation i maj
 • Tyskland og Storbritannien: let stigning i industriproduktionen i maj
 • USA: stigende beskæftigelse og uændret ledighed i juni
 • Sverige og Norge: inflationen steg igen i jun
 • Kina: fald i BNP-vækst på 2,6 pct. i 2. kvartal 2022 sammenlignet med første kvartal
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i Bank of Japan
 • Rentemøde i European Central Bank
 • Let fald i den effektive kronekurs
 • Fremgang blandt danske og europæiske aktieindeks
 • Stigning i oliepriser og fald i gaspriserne, begge prisniveauer dog fortsat under niveauet ved indgangen af juli