KonjunkturNyt for uge 23, 24 og 25

24-06-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Fortsat lavt antal tvangsauktioner i maj
 • Industriproduktionen steg i april
 • Lille stigning i konkurser, men færre tabte fuldtidsjob i maj
 • Fortsat rekordhøjt antal ledige stillinger i 1. kvartal
 • Fortsat færre modtagere af kontanthjælpsydelser i 1. kvartal
 • Fald i eksporten og mindre overskud på betalingsbalancen i april
 • Inflationen stiger og er på højeste niveau i næsten 40 år
 • Tilgangen af nye biler fortsat på lavt niveau i maj
 • Fortsat højt antal ledige stillinger i maj
 • Flere beskæftigede og præsterede timer i 1. kvartal 2022
 • Firmaernes salg er uændret i april
 • Flere udenlandske lønmodtagere i april
 • Flere offentligt forsørgede i 1. kvartal trukket af sygedagpenge
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: BNP-vækst på 0,6 pct. i 1. kvartal 2022. Inflationen steg til 8,1 pct. i maj.
 • USA: Inflationen steg til 8,6 pct. i maj
 • Tyskland: Inflationen steg til 7,9 pct. i maj.
 • Sverige: Inflationen steg til 7,3 pct. i maj
 • Norge: Inflationen steg til 5,7 pct. i maj.
 • Japan: BNP-vækst på -0,1 pct. i 1. kvartal 2022
 • Storbritannien: Inflationen steg til 9,1 pct. i maj
 • Kina: Stigende erhvervstillid i maj og uændret inflation på 2,1 pct.
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Federal Reserve hæver den pengepolitiske rente med 0,75 pct.-point, og forventer yderligere rentestigninger resten af året
 • Norges Bank hæver den pengepolitiske rente med 0,5 pct.-point
 • ECB vælger at fastholde den pengepoltiske rente på 0,0 pct. men annoncerer rentestigninger til juli
 • Bank of England hæver renten med 0,25 pct.-point