KonjunkturNyt for uge 10

11-03-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Fortsat faldende antal konkurser i februar
 • Fremgang i industriproduktionen i januar
 • Højere beskæftigelse og lavere ledighed i 4. kvartal ifølge AKU
 • Fortsat færre modtagere af kontanthjælpsydelser i 4. kvartal
 • Inflationen tiltager yderligere i februar
 • Rekordstort overskud på handelsbalancen i januar
 • Bilsalget er fortsat meget lavt i februar
 • Fortsat rekordhøjt antal ledige stillinger i 4. kvartal
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Foreløbig BNP-vækst på 0,3 pct. i 4. kvartal 2021
 • USA: Inflationen voksede fortsat i februar
 • Tyskland: Inflationen steg igen i februar efter let fald i januar
 • Storbritannien: Industriproduktionen faldt i januar
 • Norge: Inflationen steg i februar
 • Sverige: Industriproduktionen faldt i januar
 • Japan: BNP-vækst på 1,1 pct. i 4. kvartal 2021
 • Kina: Inflation i februar på samme niveau som i januar
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Store udsving i energipriserne i ugens løb
 • Rentemøde i den Europæiske Centralbank
 • Renter på 10-årige statsobligationer steg
 • Tilbagegang i samtlige præsenterede aktieindeks