KonjunkturNyt for uge 12

25-03-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • 3.600 flere lønmodtagere i januar
 • Inflationen tiltager i både euroområdet og Danmark i februar
 • Laveste måling af forbrugertillidsindikatoren siden 2008 i marts
 • Svagt fald i detailsalget i februar
""

Internationale nøgletal

 • Verden: Ingen ændring i verdenshandlen i februar
 • Euroområdet: Fald i både forbrugertilliden og erhvervstilliden i henholdsvis marts og februar
 • USA: Vækst i antallet af påbegyndte boligbyggerier i februar
 • Storbritannien: Inflationen steg i februar til det højeste niveau siden 1992
 • Tyskland: Fald i den samlede erhvervstillid i marts
 • Norge: Historisk høj beskæftigelse og faldende ledighed i januar
 • Japan: Vækst i erhvervstilliden inden for service og fremstilling i marts
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Norges Bank satte renten op til 0,75 pct. ved rentemødet torsdag d. 23 marts
 • Stigning i oliepriserne
 • Kronekursindeks svagt svækket den forgange uge
 • Tilbagegang i danske aktieindeks, men fremgang i
  flere udenlandske indeks