KonjunkturNyt for uge 9

04-03-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Fremgang på 1,1 pct. i 4. kvartal 2021 ifølge foreløbigt nationalregnskab giver højeste BNP-vækst siden 1994
 • Boligpriserne steg i december
 • Inflationen tiltog i både euroområdet og Danmark i januar
 • 76.800 ledige i januar
 • Udlån til erhverv steg fortsat i januar
 • Februar bød på laveste antal tvangsauktioner siden 2007
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Ledigheden faldt til 6,8 pct. i januar
 • USA: Februar 2022 bød på laveste ledighed siden februar 2020
 • Tyskland: Inflation på 5,1 pct. i februar
 • Storbritannien: Stor stigning i erhvervstilliden inden for serviceerhverv
 • Sverige: Stor stigning i detailsalget i januar. BNP-vækst på 1,1 pct. i 4. kvartal ifølge den foreløbige opgørelse. Årlig BNP-vækst på 5,2 pct. i 2021
 • Norge: Lille stigning i detailsalget i januar
 • Japan: Fald i erhvervstilliden i februar
 • Kina: Fortsat fremgang i erhvervstilliden
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Olieprisen steg til 114,6 dollars i ugens løb
 • Mindre risikoappetit hos investorer afspejles i faldende renter på 10-årige statsobligationer
 • Trods dette var der fremgang i flere ledende aktieindeks
 • Det effektive kronekursindeks blev svækket med 0,2 pct.