KonjunkturNyt for uge 36

09-09-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Tilgangen af nye biler fortsat på lavt niveau i august
 • Flere modtagere af kontanthjælpsydelser i 2. kvartal som følge af tilgang af fordrevne fra Ukraine
 • Stigning i vareeksporten trak overskuddet på betalingsbalancens løbende poster op på rekordhøjt niveau i juli
 • Fald i industriproduktionen i juli
 • Flere konkurser, men færre tabte fuldtidsjob i august
 • Lidt flere tvangsauktioner i august - men niveauet er fortsat lavt

""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet og Japan: Opjustering af BNP-væksten i 2. kvartal 2022
 • USA: Stigning i erhvervstillidenfor inden for service i august
 • Storbritannien: Fortsat fremgang i erhvervstilliden inden for service i august
 • Tyskland: Fald i industriproduktionen i juli
 • Sverige: Stigning i industriproduktionen i juli
 • Norge: Fald i inflationen i august, men stigende kerneinflation i samme periode
 • Kina: Fald i inflationen i august
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøde i ECB og Nationalbanken
 • Fald i tremåneders pengemarkedsrenten
 • Fald i priserne på energi