KonjunkturNyt for uge 38

23-09-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Nationalbanken: Risiko for løn-pris-spiral
 • Inflationen tiltager i både euroområdet og Danmark i august
 • Kraftigt fald bringer forbrugertilliden til nyt historisk lavpunkt
 • 4.800 færre lønmodtagere i juli
""

Internationale nøgletal

 • Verden: Verdenshandlen på historisk højt niveau igen i juli
 • Euroområdet: Fald i forbrugertillid og erhvervstillid i september
 • USA: Stigning i antallet af påbegyndte boliger i august
 • Tyskland og Storbritannien: Tilbagegang for erhvervstilliden inden for både service og fremstilling i september
 • Sverige og Norge: Fald i ledigheden i henholdsvis august og juli
 • Japan: Stigning i inflationen og kerneinflationen i august
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentemøder og stigninger i pengepolitiske renter i flere centralbanker
 • Bank of Japan fastholder den pengepolitiske rente på -0,1 pct.
 • Generel tilbagegang på de internationale aktiemarkeder
 • Stigende renter på flere tiårige statsobligationer