KonjunkturNyt for uge 39

30-09-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Stigende udlån til erhverv i august og fortsat stigende andel af variabelt forrentede realkreditlån
 • Uændret detailsalg i august, men stigning i fødevaresalget
 • Fald i konjunkturbarometre i september
 • Fremgang på 0,9 pct. i 2. kvartal 2022 ifølge revideret nationalregnskab
 • Ledigheden faldt på ny i august
 • Fald i priserne på enfamiliehuse og markant færre boligsalg i 2. kvartal 2022
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Stigning i inflationen i september
 • USA: Fald i boligpriserne i juli. Stigning i det samlede hussalg i august
 • Tyskland: Fald i erhvervstilliden og stigning i inflationen i september
 • Storbritannien: Revideret kvartalsvis BNP-vækst på 0,2 pct.
 • Sverige: Fald i detailsalget i august
 • Norge: Stigning i detailsalget i august
 • Kina: Modsatrettede tendenser i erhvervstilliden i september
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Rentestigninger på de internationale markeder
 • Tilbagegang på aktiemarkederne
 • Store udsving i prisen på naturgas