KonjunkturNyt for uge 37

16-09-2022
Konjunkturnyt

KonjunkturNyt opsummerer den seneste uges danske og internationale nøgletal.

""

Danske nøgletal

 • Lille stigning i inflationen i august
 • Færre udenlandske lønmodtagere i juli
 • Flere beskæftigede og præsterede timer i 2. kvartal 2022
 • Firmaernes salg ekskl. energi faldt en smule i juli
 • Færre offentligt forsørgede i 2. kvartal
""

Internationale nøgletal

 • Euroområdet: Stigning i inflation samt fald i industriproduktion
 • USA: Fald i inflation og industriproduktion samt stigning i forbrugertillid og detailsalg
 • Storbritannien: Fald i inflation og ledighed
 • Tyskland og Sverige: Stigning i inflation
 • Kina: Fald i inflationen i august
""

Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

 • Stigning i renterne på flere tiårige statsobligationer
 • Tilbagegang blandt danske og amerikanske aktieindeks, mens de europæiske og britiske indeks har oplevet fremgang
 • Lille stigning i det effektive kronekursindeks
 • Stigning i olieprisen, fald i prisen på naturgas