Danskerne vil hæve SP-opsparingen

22-04-2009

Over halvdelen af danskerne vil hæve deres SP-opsparing. 20 procent ønsker at lade penge stå, mens resten er i tvivl. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som ATP netop har offentliggjort.

Af de personer, der ønsker at hæve SP, vil 6 ud af 10 anvende pengene til forbrug, mens hver tredje vil indsætte pengene på en ratepension, spare op eller indfri gæld. Gør danskerne dette, vil 9 mia. kr. af SP-pengene i ATP gå til forbrug.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtaler:

Jeg er glad for at se, at ATP’s undersøgelse bekræfter, at en stor del af den danske befolkning vil gøre brug af muligheden for at trække penge ud af SP-ordningen. 

SP er folks egne penge, og det er jo en velfærdsgevinst, at midlerne kan hæves uanset, om man bruger pengene til forbrug eller nedbringer anden gæld.

Tallene er naturligvis foreløbige og baseret på en spørgeskemaundersøgelse. De giver dog et klart billede af, at frigivelsen af SP vil bidrage til at løfte aktivitet og beskæftigelse. Forbruget vil ifølge undersøgelsen kunne stige med ca. 9 mia. kr. eller omtrent 1 pct.

Det er vigtigt, at vi nu holder øje med virkningen af de mange initiativer, vi har gennemført siden begyndelsen af året. Det gælder bl.a. skattenedsættelserne, renoveringspulje, forøgelse af de kommunale investeringer, eksportlåneordning, længere kredittider ved indbetaling af moms og A-skatter, fremrykning af offentlige investeringer mv. Initiativerne virker med stigende styrke gennem året. Desuden vil vi løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.