ECB og Nationalbankens rentesænkning d. 2. april 2009

02-04-2009

ECB har i dag sænket renten med 0,25 pct.enhed fra 1,5 til 1,25 pct. Det er en historisk lav rente der er med til at stimulere økonomien.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Jeg noterer, at Danmarks Nationalbank også har sænket udlånsrenten med 0,25 pct.enhed fra 2,25 til 2 pct. Det er udtryk for tillid til fastkurspolitikken. Det er ligeledes en historisk lav rente, der sammen med de seneste finanspolitiske tiltag er med at skubbe økonomien i den rigtige retning.

Udsigterne for den internationale og nationale økonomi er fortsat vigende, men de mange finanspolitiske tiltag både nationalt og internationalt indikerer stor handlekraft, der kan være med til at afbøde den aktuelle situation.

Det er dog helt centralt, at de finanspolitiske tiltag er velforankret i en troværdig finanspolitik, der er holdbar på længere sigt.