Ny særlig rådgiver i Finansministeriet

29-04-2009

Journalist Søren Møller Andersen er dags dato blevet ansat som pressechef og særlig rådgiver i Finansministeriet. Han kommer fra en lignende stilling i Beskæftigelsesministeriet.

Søren Møller Andersen træffes på:

T 33 92 40 60
M 25 14 71 57
E