Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet

01-04-2009

Regeringen vil gennemføre en omfattende reform af de styringsmæssige rammer for de ca. 2.000 "selvejende institutioner".

De selvejende institutioner udgør tilsammen det største driftsområde i staten. De modtager således årligt statslige tilskud på knapt 50 mia. kr. og leverer blandt andet uddannelse og forskning, samt kulturelle, erhvervsfremmende og sociale ydelser til borgere og virksomheder. Institutionerne udgøres af blandt andet professionshøjskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, kulturelle og maritime uddannelsesinstitutioner og museer. Også universiteterne berøres af reformen.

Regeringens konkrete planer er beskrevet i rapporten »Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet, der offentliggøres den 2. april 2009. Rapporten kan også findes på Finansministeriets hjemmeside.

Med reformen samles en lang række økonomisk-administrative regelsæt. Samtidig differentieres reguleringen efter institutionstype og styringsbehov. Det vil betyde en væsentlig regelforenkling og afbureaukratisering samt styrke samfundets mulighed for at følge med i institutionernes resultater. Regeringen vil desuden konkret styrke selvejet på følgende centrale områder:

  • Der vil blive gennemført lempelser i stillingskontrollen på konkrete områder.

  • De tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner overdrages ansvaret for forvaltningen af deres egne bygninger. Dermed indfries mange uddannelsesinstitutioners ønske om bygningsselveje.

  • Der tilrettelægges en proces for de universiteter, som ønsker at købe deres bygninger.

  • På sigt vil de fremadrettede styringsprincipper lette uddannelses- og forskningsinstitutionerne for en række administrative byrder i forhold til ministerielle ad hoc forespørgsler og undersøgelser. Dette vil blandt andet ske gennem forbedret og mere enkel adgang til data. 

 

Selvejereformen forventes at skulle træde i kraft fra 1. januar 2011. Tiltagene vil derfor blive udmøntet i konkrete lovforslag i 2010 og indarbejdet på regeringens forslag til finanslov for 2011.

Ressortministerierne vil informere de selvejende institutioner om rapportens indhold. Der henvises endvidere til særskilt pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet.

Læs rapporten Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet