Stigning i ledigheden i marts

30-04-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for marts. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 10.600 personer fra februar til marts til et niveau på 82.100 personer, svarende til 2,9 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det seneste toppunkt i december 2003 er ledigheden i marts 88.600 personer lavere

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Vi har været igennem nogle hårde måneder med mange varslede afskedigelser, og derfor havde vi frygtet, at stigningen i ledigheden ville tage til.

Derfor har vi sat særdeles mange nye initiativer i søen, som vil virke med stigende styrke gennem resten af året. Vi er et af de lande i EU, der aktuelt har planlagt den største samlede lempelse i 2009 og 2010. Samlet vurderes de finanspolitiske lempelser mv. i 2009 og 2010 at betyde, at beskæftigelsen vil være omkring 30.000 personer højere og ledigheden 25-30.000 personer lavere, end den ellers ville have været. Hertil kommer blandt andet, at de korte renter er faldet væsentligt siden efteråret.

Ingen kender hverken længden eller dybden af den nuværende krise. Vi må være realistiske og erkende, at vi ikke kan undgå, at ledigheden stiger. Der findes ikke den skattenedsættelse eller offentlig udgiftspost, som kan modvirke faldet i den internationale efterspørgsel og få tyskerne, svenskerne eller amerikanerne til at købe flere danske varer.

Men vi gør, hvad der er muligt for at mindske de negative konsekvenser af den internationale finanskrise. Regeringen vil heller ikke tøve med at tage yderligere skridt, hvis situationen påkræver det. Vi handler hele tiden ansvarligt.