Præsentation af finanslovforslaget for 2010

21-08-2009

Regeringen offentliggør på tirsdag den 25. august kl. 12.00 sit forslag til finanslov for 2010.

Den trykte udgave af forslaget kan - mod forevisning af gyldigt pressekort - afhentes i Finansministeriets reception fra kl. 12.00. Interesserede, der ikke har pressekort, kan købe forslaget gennem Schultz Grafisk ved henvendelse på tlf. 43 63 23 00.

Forslaget kan også ses på Finansministeriets hjemmeside fra kl. 12.00 den 25. august.

Præsentation af finanslovforslaget ”live”

Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer forslaget og besvarer spørgsmål ved et pressemøde i Finansministeriet (Rentekammersalen) kl. 13.00. Der vil ligesom tidligere år være adgang til lydudtag for elektroniske medier (”pressedrop”).

Præsentationen af regeringens finanslovforslag for 2010 vil blive vist ”live” på Finansministeriets hjemmeside direkte fra Rentekammersalen kl. 13.00 – inklusive de efterfølgende spørgsmål fra pressen.

Publikationer og pressemeddelelser

I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget for 2010 udarbejder Finansministeriet en række publikationer og pressemeddelelser. Det drejer sig om Budgetoversigt 2, Økonomisk Redegørelse, august 2009 og Investeringer, velfærd og ansvarlighed – Finanslovforslaget 2010 . De vil alle være tilgængelige på Finansministeriets hjemmeside tirsdag den 25. august kl. 12.00.

Når pressemødet er overstået, vil der også være adgang til en række andre webaktiviteter på Finansministeriets hjemmeside – bl.a. interview med ministeren, podcasts og animation vedr. statens indtægter og udgifter.

Finanslovsdatabase

Hvis du vil vide mere om tallene i finanslovforslaget, kan du fra tirsdag den 25. august kl. 12.00 selv slå dem op her i Finansministeriets finanslovsdatabase.

Her kan du få flere og mere detaljerede oplysninger om statens udgifter og indtægter - samt få svar på spørgsmål om eksempelvis:

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner
  • Statens driftsudgifter