Uændret ledighed i juli

27-08-2009

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for juli.

Den sæsonkorrigerede ledighed er faldet med små 200 personer fra juni til juli til et niveau på 103.300 personer, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Set i forhold til det laveste niveau i den forrige højkonjunktur er ledigheden i juli 23.100 personer lavere.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
Den uændrede ledighed skal ses i lyset af, at der sædvanligvis er vanskeligheder med at måle ledighed i sommermånederne. Vi regner fortsat med, at ledigheden desværre vil stige i den kommende tid.

Regeringen har gennemført en række tiltag, der vil tage toppen af ledighedsstigningen. Vi har netop fremlagt et forslag til finanslov med de største stigninger i de offentlige investeringer siden midten af 1960’erne. Vi har blandt andet fremrykket offentlige investeringer, frigivet SP-midlerne, forlænget virksomhedernes kredittider for A-skat og moms og nedsat skatten. Samtidig vokser de offentlige serviceudgifter ret kraftigt. Tiltagene vil virke med stigende styrke gennem resten af året og ind i 2010, og sammen med de faldende renter kan indsatsen samlet dæmpe stigningen i ledigheden med op mod 70.000 personer frem mod udgangen af 2010.