Afdelingschef fra Finansministeriet får international toppost i Washington

02-12-2009

Finansministeriets afdelingschef for international økonomisk politik, Per Callesen, skal de næste tre år lede den nordisk-baltiske valgkreds i Den Internationale Valutafonds (IMF) bestyrelse.

Et job som Per Callesen beskriver som ”utroligt spændende i en tid, hvor verdensøkonomien mildt sagt har problemer, og det finansielle system skal gennemanalyseres og hovedrenoveres.”

IMF udgør sammen med Verdensbanken de to såkaldte Bretton Woods institutioner og holder til i Washington, D.C. i USA. IMF’s bestyrelse har i alt 24 pladser, hvoraf de otte af pladserne repræsenterer enkeltlande, og de sidste 16 repræsenterer grupper af lande. I den nordisk-baltiske valgkreds er der i alt 8 lande.

Blandt de mange vigtige opgaver i sit nye arbejde nævner Per Callesen den udfordring, det er at sørge for, at også små lande får indflydelse i de multilaterale organisationer. Det kan man ifølge Per Callesen gøre ved at sikre, at de globale økonomiske og finansielle beslutninger forankres i de organisationer, hvor alle lande er repræsenteret og ikke i uformelle fora som G20.

De små landes mulighed for indflydelse består ifølge Per Callesen i, at de kan gøre en forskel ved at bidrage i de multilaterale organisationer ved at være velforberedte, saglige og kunne mediere i forhold til de store lande. IMF er et af de få steder, de små lande har mulighed for at kommentere, stille spørgsmål og bede om analyser for de store lande i verden, pointerer Per Callesen, der får titel af eksekutiv direktør i IMF’s bestyrelse.

I den nordisk-baltiske valgkreds har medlemslandene en fælles opfattelse af, hvordan den økonomiske politik skal håndteres, og det giver større muligheder for indflydelse.

Vi er enige om vejen og derfor kan vi gøre vores indflydelse gældende. I fremtiden vil vi opprioritere klima og fokusere på udviklingspolitik, sund finanspolitik, styrket multilateral økonomisk og finansiel overvågning samt demokratisk udvikling af det internationale økonomiske samarbejde.

Per Callesens karriere i Finansministeriet tog sin start i 1986, hvor han som fuldmægtig påbegyndte mange års arbejde med konjunkturvurderinger. I 1991 blev han kontorchef og i 1993 afdelingschef. Først for økonomisk politik og siden 2003 for international økonomisk politik, hvor arbejdet især har været rettet mod EU og ledelsen af en række komitéer i Bruxelles om finanspolitik, den finansielle sektor og klimafinansiering.

Dagligdagen i Washington kommer til at byde på et tæt samarbejde med de nærmeste kollegaer fra den nordisk-baltiske valgkreds. Derudover har Per Callesen et stort internationalt netværk, der bl.a. omfatter en række tænketanke i Washington, som han også kommer til at arbejde sammen med.

I det nordiske samarbejde og samarbejdet i EU har jeg gennem næsten 25 år fået gode venner og kollegaer, som jeg sætter umådelig stor pris på. Heldigvis er det mange af de samme mennesker, jeg skal arbejde med i Washington.

Per Callesen glæder sig til de nye oplevelser og har også ambitioner, der skal indfries i Washington:

Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan revolutionere verdensøkonomien, men når jeg siger ja til jobbet, er det da, fordi jeg tror, jeg kan gøre en forskel.