Fremgang i BNP i 3. kvartal

22-12-2009

Danmarks Statistiks opgørelse af nationalregnskabet for 3. kvartal viser en vækst i BNP på 0,6 pct. (sæsonkorrigeret).

Det følger efter fire kvartaler med fald i BNP blandt andet i forlængelse af eskaleringen af finanskrisen i efteråret 2008.

I mange andre lande har der også været vækst i produktion og efterspørgsel i 3. kvartal, og det er ikke mindst fremgang i eksporten, som har forøget BNP i Danmark. Samtidig er både det private og det offentlige forbrug herhjemme vokset.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er meget positivt, at faldet i BNP er ophørt. Vi kan blandt andet se, at privatforbruget er steget pænt i tredje kvartal, understøttet af frigivelsen af SP-midlerne. Samtidig er det vigtigt at huske, at krisen endnu ikke er forbi. Selv om finanspolitikken er meget lempelig i Danmark, og væksten igen er positiv, vil ledigheden efter alt at dømme stige nogen tid endnu. Desuden har krisen medført et betydeligt underskud i den offentlige økonomi, som vi skal have håndteret. I begyndelsen af det nye år vil vi fremlægge en samlet vurdering af det offentlige underskud og de langsigtede finanspolitiske udfordringer.