Statens nettofinansierings- og lånebehov i 2009 og 2010

10-12-2009

Finansministeriet offentliggør kl. 11.00 Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse, december 2009 på www.fm.dk.

Finansministeriet vil af hensyn til de finansielle markeder offentliggøre enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt og Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og lånebehov i 2009 og 2010 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Statens nettofinansieringsbehov og låntagning

 

Mia. kr.

2009

2010

 
 

Nettofinansieringsbehov

141,6

74,5

 
 

- Afdrag på statsgæld i alt 1)

105,8

77,2

 
 

Bruttofinansieringsbehov

247,3

151,7

 
 

Betalinger til staten ifm. valutaswaps

11,0

1,1

 
 

- Nedbringelse af statens konto i Nationalbanken

108,6

0,0

 
 

Lånebehov

127,8

150,6

 
 

- heraf indenlandsk lånebehov

103,3

120,6

 
 

- heraf udenlandsk lånebehov

24,5

30,0

 
 

1) Inkl. betalinger fra staten i valutaswaps samt statslige fondes nettoobligationskøb.
Kilde:  Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse , december 2009.