Finansministerens kommentar til dagens konjunkturstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening

16-02-2009

I Økonomisk Redegørelse fra december forudsagde Finansministeriet, at når tallene blev gjort op, så ville de vise, at danskerne fik en ganske stor fremgang i lønningerne sidste år. Det bekræfter dagens tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Finanskrisen og den efterfølgende opbremsning i økonomien sætter sig spor fra 4. kvartal 2008, hvor lønstigningerne blev lidt lavere end hidtil. Men lønstigningerne ligger fortsat højt i Danmark i forhold til udlandet. Det gør det sværere for danske virksomheder at konkurrere – både på hjemmemarkedet og i udlandet. Derfor lider eksporterhvervene under en dobbeltudfordring: Dårligere afsætningsmuligheder i udlandet og dårligere konkurrenceevne.  

Den økonomiske udvikling vil sandsynligvis betyde, at lønstigningerne tager af i Danmark over de næste par år. Det samme vil ske i udlandet – blot i højere grad. I Danmark har vi nemlig fortsat ekstraordinært lav ledighed, mens den er forholdsvis høj i mange andre lande.

Finanspolitiske lempelser i Danmark stimulere privatforbrug og aktivitet på hjemmemarkedet, men kan ikke modvirke svækkelse af konkurrenceevnen.

Regeringen vil både tage hensyn til beskæftigelsen og hensyn til presset på de danske virksomheders konkurrenceevne i den økonomiske politik. Det er vores pligt, siger Finansminister Lars Løkke Rasmussen.