Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat

24-02-2009

Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet sikret, at skatter og afgifter ikke er blevet sat op. Det gælder også fremover.

Regeringen og Dansk Folkeparti har med forårspakken i 2004 og lavere skat på arbejde i 2007 nedsat skatten på arbejde med omkring 20 mia. kr. Marginalskatten er sat ned, og beskæftigelsesfradraget har sikret en større økonomisk gevinst ved at arbejde i stedet for at modtage overførselsindkomst.

Regeringen fremlægger nu sit forslag til en skattereform med afsæt i betænkningen fra skattekommissionen. Regeringens forslag har to hovedmål:

  • Lavere skat på arbejde og på den sidst tjente krone. Det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats.

  • Danmark skal være mere grønt. Det skal være dyrere at forbruge og producere varer, som er til skade for miljø, klima og sundhed. Beskatning af miljø-, klima- og sundhedsskadelig adfærd skal øges.

Læs udspillet Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat 

Læs handouts om Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat