Kommunernes budgetter for 2009 lever op til økonomiaftalen

19-01-2009

Kommunernes udgifter i budgettet for 2009 lever op til økonomiaftalen med regeringen. Det viser den endelige opgørelse af budgetterne for 2009 baseret på kommunernes indberetninger til Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort i dag.

Den endelige opgørelse flugter med KLs tilkendegivelser over for regeringen på et møde den 16. oktober umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Ved den lejlighed accepterede regeringen, at kommunerne i forhold til aftalen vekslede lavere serviceudgifter til højere anlægsudgifter.

Samlet har kommunerne i 2009 budgetteret knap 0,7 mia. kr. under det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter, når der korrigeres for højere end forudsatte indtægter vedrørende refusionsordningen på socialområdet. De kommunale anlægsudgifter i budgetterne for 2009 ligger derimod ca. 0,4 mia. kr. over det aftalte niveau.

Dermed kan det endeligt konkluderes, at kommunernes budgetter overholder økonomiaftalen for 2009, og at det betingede bloktilskud på 1 mia.kr. kan komme til udbetaling.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Budgetterne for 2009 er et resultat af et tæt samarbejde mellem kommunerne. Regeringen anerkender, at kommunerne i fællesskab har ydet en stor indsats for at leve op til aftalen for 2009. Det vidner om en klar opbakning til aftalesystemet, og det lægger positive spor frem mod drøftelserne om kommunernes økonomi for 2010.