ABT-fondens projekter

02-07-2009

Diagnoser via nettet, videokonferencer, patientkufferter og teknisk hjælpeudstyr til ældre, der falder og ikke kan rejse sig ved egen hjælp. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har valgt at give 53,9 mio. kr. til 11 projekter primært indenfor sundhed, omsorg og ældrepleje. Pengene kommer fra Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden), der medfinansierer projekter, som afprøver ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen ser frem til at følge med i, hvordan det går med at frigøre arbejdskraft i de 11 projekter.

Finansminster Claus Hjort Frederiksen siger: 

Det er særdeles positivt, at der er så mange gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene smartere i den offentlige sektor. Hvis det går som forventet, får vi her nogle gode eksempler, som andre kan lære af. For virkeligheden er, at vi i fremtiden bliver færre til at sikre flere en god kvalitet i den offentlige velfærd og service.

De 11 projekter handler om: 

 1. Demonstration af videokonferenceudstyr i fristforlængelsessager

 2. Demonstration af transport- og lagersystem til sterilisering af kirurgiske instrumenter 

 3. Demonstration af en ny teknologi til telemedicinsk fjernmonitorering af patienter, der anvender pacemaker og ICD
   
 4. Patientkuffert til genoptræning i eget hjem 

 5. It-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling 

 6. Genanvendelse af administrative patientdata til kvalitetsmåling af de sundhedsfaglige ydelser

 7. Behovsstyrede patientforløb med webbaseret klinisk selvmonitorering

 8. Koordinerings- og kommunikationssystem til akutmodtagelse på sygehus

 9. Hurtig adgang og single sign on til læger og sygeplejersker

 10. Ny organisering af opgaven ’op fra gulv efter fald’ i hjemmeplejen
   
 11. Online hjemmesygepleje med adgang til den elektroniske borgerjournal

De 11 projekter er udvalgt på baggrund af en åben ansøgningsproces til ABT-fonden, der administrerer de 3 mia. kr., der med finanslovsaftalen for 2008 blev afsat fra kvalitetsfonden til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i perioden 2009-2015.

ABT-fonden har modtaget ansøgninger fra kommuner, regioner og statslige institutioner, og de indkomne ansøgninger retter sig mod en bred vifte af opgaver i den offentlige sektor.