Det specialiserede socialområde

17-06-2009

I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 offentliggøres pjecen Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering.

Pjecen præsenterer 25 konkrete redskaber, der viser, hvorledes den enkelte kommune inden for gældende lovgivning kan styre og prioritere opgaveløsningen og udgiftsudviklingen på området.

Pjecen er et resultat af et arbejde, der blev igangsat i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009. Pjecen er udarbejdet i samarbejde mellem KL, Indenrigs- og Socialministeriet samt Finansministeriet.

Læs aftalen om kommunernes økonomi for 2010 og resumé vedr. det specialiserede socialområde

Læs om Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering