Inspiration til byggeri af daginstitutioner og folkeskoler

18-06-2009

I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 offentliggøres publikationen ”Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler – udmøntning af kvalitetsfonden”.

Kvalitetsreformen har sat fokus på fornyelse og udvikling af kvaliteten af store dele af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen har regeringen afsat en kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale anlægsinvesteringer i daginstitutioner, folkeskoler, idrætsfaciliteter til børn og unge samt på ældreområdet i perioden 2009 til 2018.

Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2010. Her er der aftalt et markant investeringsløft i 2010. Der er med aftalen sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 20 mia. kr. til investeringer i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet og øvrige kommunale serviceområder. Samtidig er der ikke aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer i 2010.

Med aftalen fremrykkes udmøntningen af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013. Hermed udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010. Med udmøntningen af kvalitetsfonden skal kommunerne løfte investeringsniveauet på de borgernære områder fra niveauet de senere år på ca. 5 mia. kr. til mindst 9 mia. kr. i 2010.

For at understøtte kommunernes lokale udmøntning af kvalitetsfonden har regeringen og KL i fællesskab udarbejdet en publikation, der har til formål at inspirere og hjælpe kommuner, daginstitutioner og skoler med at udpege forhold, man kan være opmærksom på, når man bygger og indretter.

Publikationen præsenterer en række eksempler på, hvordan vidt forskellige daginstitutioner og folkeskoler i et bredt udsnit af landets kommuner har lykkes med at skabe gode løsninger vedrørende indretning, ombygning og nybyggeri af daginstitutioner og skoler. Publikationen giver endvidere eksempler på, hvordan ny og kreativ indretning og byggeri kan gå hånd i hånd med fornuftig totaløkonomi.

Læs Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler – udmøntning af kvalitetsfonden

Læs aftalen om kommunernes økonomi for 2010