Kommentarer til artikel i Børsen om ledighed

03-06-2009

I en artikel i Børsen den 28. maj om udviklingen i ledigheden skrives, at Finansministeriet og Danmarks Statistik skulle være på kollisionskurs i forhold til opgørelsen af ledigheden i Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Det er forkert.

Som det fremgår af Økonomisk Redegørelse, maj 2009 indgår AKU-statistikken sammen med en lang række andre nøgletal i Finansministeriets løbende vurdering af presset på arbejdsmarkedet og den økonomiske situation generelt. Som al anden statistik er der nogle styrker og svagheder ved AKU-statistikken – som også Danmarks Statistik har gjort opmærksom på i et læserbrev i Børsen. Hvilken "kollisionskurs” mellem Finansministeriet og Danmarks Statistik, Børsen mener at kunne se, fremstår i det uvisse.

AKU-statistikken bidrager således med vigtig information. I Redegørelsen er til gengæld anført, at EU’s opgørelse af ledigheden i de første 3 måneder af i år ikke bidrager med nævneværdig information. Det skyldes, at denne opgørelse for disse måneder er baseret på en fremskrivning af ledigheden fra AKU-statistikken fra 4. kvartal sidste år med udviklingen i den registrerede ledighed i januar-marts i år, som alle jo kender i forvejen. Der er altså ikke tale om en målt stigning i disse måneder i EU’s opgørelse, men om en fremskrivning efter nogle upræcise principper.

Det synspunkt blev også bekræftet, da Danmarks Statistik offentliggjorde AKU-tallene for ledigheden for 1. kvartal. Her viste tallene – når der sæsonkorrigeres, hvilket man vist har glemt i Børsens fremstilling – at AKU-ledigheden steg ca. 22 pct. fra 4. kvartal til 1. kvartal. EU’s tal, der som nævnt er en teknisk fremskrivning, viste en stigning på ca. 33 pct., dvs. ca. ½ gang mere end de faktiske tal. Den registrerede ledighed steg også med omkring 30 pct. i 1. kvartal – og dermed mere end AKU-ledigheden.

Børsen hævder også i artiklen, at ledighedsniveauet aktuelt skulle være undervurderet med ca. 35.000 personer, fordi AKU-ledigheden er større end den registrerede ledighed (som også opgøres af Danmarks Statistik og er det officielle danske ledighedsmål). Det er imidlertid også skævt. Dels er forskellen mindre, når der korrigeres for sæsonudsving. Og dels er det som at sammenligne æbler og pærer, da statistikkerne måler forskellige ting.

Yderligere information om forskelle mv. kan findes i Danmarks Statistiks dokumentation af statistikkerne på www.dst.dk

Emnet er endvidere behandlet i boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, maj 2009.